Contact us

Tel:+86-175 1208 1924

Fax:+86-0917 3125 808

Email:an@ti39.com

Whatsapp/Line/Kakao:+0086-175 1208 1924

Add:No.14 Shuxiang Road,Baoji,721013,China